Holi’r Prentis: Morgan Huw Evans


Image

Sgwrs gyda Morgan, sef prentis diflino Cwmni’r Frân Wen ers 2013.

ENW: Morgan Huw Evans
OED: 19
BYW: Rhiwlas
DYLETSWYDD: Prentis Technegydd

Beth yw dy rôl gyda Cwmni’r Frân Wen?

Dwi’n cynorthwyo gyda bob math o bethau tu ôl i’r llwyfan – y set, props, goleuadau. Mae’n waith hynod o ddifyr oherwydd dwi’n cael y cyfle i weld sut mae theatr yn gweithio.

Beth wyt ti’n hoffi am y swydd?

Dwi wedi dysgu pob math o sgiliau ac yn wir mwynhau’r amrywiaeth mae’r gwaith yn gynnig.

Rho enghraifft i ni o dy waith.

Wythnos diwethaf ro’ ni’n helpu’r artist Luned Rhys Parri gyda props ar gyfer ein cynhyrchiad diweddaraf, Cwpwrdd Dillad.

Wedyn wythnos yma dwi’n mynd efo’r criw i dreialu’r perfformiad mewn ysgolion lleol. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae’n helpu gyda threfnu logistics – pethau fel sut mae’r set am gael ei gludo o gwmpas, faint o amser mae’r set yn cymryd i roi fyny. Fel y dywedais yn gynharach – amrywiaeth mawr.

A fyddech chi’n argymell prentisiaeth?

Mi faswn yn awgrymu prentisiaid o’r fath yma i rywun – mae’r profiad yn amhrisiadwy!

 

*Mae Morgan yn gwneud ei brentisiaeth drwy Coleg Menai ym Mangor.